مسولیت نوشته ها بعهده نویسندگان است ولزوما نظرات مطروحه به معنای نظر جمعی شورا نیست

به سایت شورا خوش آمدید

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران -  استکهلم( شورا)

Rådet till försvar för det iranska folkets frihetskamp (Shora)

 

  

نخست

اسناد واساسنامه

صدا وتصویر

گزارش فعالیت ها

اطلاعیه ها

تماس با شورا

Svenska

پیوند ها

دیدگاهها