گزارش تظاهراتِ ۱۶ سپتامبر، برابر با ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ (بخش اول)

در سالگرد قتل حکومتی ژینا ـ مهسا امینی و خیزش انقلابی ستمدیدگانِ ایران،  در استکهلم  تظاهرات داشتیم. شورای استکهلم ، همراه با دیگر نیروهای آزادیخواه و چپ و کمونیست برگزار کننده تظاهرات بودند. نخست  در یکی از میدان های مرکزی شهر گرد هم آمدیم. برنامه شامل سخنرانیهای کوتاه به زبان های سوئدی و فارسی و سرود خوانی البرت کامراد و رویا صادقی بود. در…

تظاهرات علیه اعدام، شنبه ۱۲ اگوست ۲۰۲۳

تظاهرات و راه پیمائی 12 آگوست 2023 علیه کشتار و اعدام در سراسر ایران و در حمایت از مبارزات ستمدیده گان و آزادیخواهان ایران و بازتاب صدای آنان. در این اکسیون و راه پیمایی با سخنرانی و پخش اطلاعیه هایی به زبان‌های سوئدی و انگلیسی اقدام به آگاهی رسانی اذهان عمومی اقدام گردید.

اطلاعیه‌ها

آفیش

صفحه یادمان رفیق سعید سهرابی

گزارش

دیدگاه

صدا و تصویر