گزارش شورای استکهلم از اول ماه مه

اول ماه مه امسال ، بعد از اتمام تظاهرات و میز کتاب، به سنت هر ساله، در همبستگی بین المللی و طبقاتی کارگران، برنامه ای در کافه مارکس داشتیم که با حضور جمع کثیری از فعالینِ احزاب و سازمان ها و مستقلِ چپ و کمونیست و آزادیخواه برگزار شد. این مراسم با سرود انترناسیونال آغاز  و با پخش کلیپ ها و سرود های انقلابی وکارگری  همراه بود.

تریبون آزاد: فرصتی برای تبادل نظر و گفتگوهای  رفیقانه و دوستانه حول جنبش کارگری و اول ماه مه بود.  الماس فرضی(صمد) از حزب کمونیست ایران، سیاوش دانشور از حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، بهروز خباز  عضو شورای استکهلم و فعال کارگری، عزیزه خیر اندیش از انجمن برابری اجتماعی زنان، که به تازگی از افغانستان آمده بود و امیر از حزب حیات کردستان و ابراهیم رستمی، نظرات و سخنان کوتاهی ایراد کردند.  برنامه با سرودخوانی جمعی به پایان رسید.

شورای استکهلم صمیمانه دست دوستان و رفقايی که در این برنامه همراه هم بودیم را می فشارد.

با امید به همکاری وهمبستگی هر چه فزونترِنیروهای انقلابی وکمونیست در جهت قدرتمند ترشدن افق های کارگری وکمونیستی.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

شورا ـ استکهلم       مای ۲۰۲۲

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.