تظاهرات علیه اعدام، شنبه ۱۲ اگوست ۲۰۲۳

تظاهرات و راه پیمائی ۱۲ آگوست ۲۰۲۳ علیه کشتار و اعدام در سراسر ایران و در حمایت از مبارزات ستمدیده گان و آزادیخواهان ایران و بازتاب صدای آنان. در این اکسیون و راه پیمایی با سخنرانی و پخش اطلاعیه هایی به زبان‌های سوئدی و انگلیسی اقدام به آگاهی رسانی اذهان عمومی اقدام گردید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.