! Solidaritet med iranska folkets frihetskamp

Ett år har gått sedan det glansfulla uppropet av Irans förtryckta folk började. Ett år fullt av rop om frihet och rättvisa. Ropet “kvinna, liv, frihet” kom från kvinnor och män som ville ha rättvisa och jämlikhet i samhället. Arbetarna har kommit fram med parollen “arbete, bröd, frihet, arbetarrådets förvaltning”. Ropet på rättvisa kom från alla de förtryckta klasserna: från pensionärer och arbetare till lärare, elever, studenter, funktionshindrade, till kvinnor och män, queers och fattiga och förtryckta grupper i samhället. Alla anslöt sig till denna rättviserörelse med sina egna metoder, förmåga och talade om förtrycket som de upplevt. De talade om ojämlikheterna i samhället, de talade om utbildning som ska vara gratis och inte en kommersiell vara, de talade om hur plundrarna och brottslingarna som styr landet ödelagd miljön. De talade emot systemet som inte gav dem något annat än fattigdom och nöd. De talade mot tyranni och medeltida aristokrati, spridningen av vidskepelse och patriarkalisk kultur i samhället. Men svaret från den kriminella religiösa fascistiska regimen var inget annat än att skjuta skarpt mot demonstranterna samt arrestera och fängsla dem.

Islamiska republiken är ett namn på ett religiöst fascistiskt kapitalistiskt system vars enda mål är att plundra så mycket som möjligt av landets alla resurser och förslava folket. För att nå målet är de redo att begå vilken kriminell handling som helst. Det iranska folkets uppror kräver rättvisa och är inte bara emot den obligatoriska slöjan, utan också emot alla typer av förtryck.

Det iranska folket vill att verkstäder och fabriker ska skötas av arbetare, skolor ska skötas av lärare och studenter, universitet ska ledas av professorer och studenter, servicecenter och sjukhus ska skötas av sina anställda, och kvarter, städer och byar sköts av sina invånare.

Folkets kamp i Iran fick stöd av många folkorganisationer och rättvisa-sökande människor i väst, medan västvärldens kapitalistiska regeringar samtidigt sökte en överenskommelse och kompromiss med de styrande autokraterna i Iran. Västerländska kapitalistiska regeringar letar inte bara efter deras önskade form av en diktatorisk regim i Iran, utan de försvarar också de korrupta men önskvärda diktatoriska regimerna i Mellanöstern, Asien, Latinamerika och Afrika. Genom detta lyckas dem plundra naturresurser och utnyttja den billiga och rättslösa arbetskraften som har reducerats till slaverinivån.

Vi vill ha frihet, rättvisa och jämlikhet för alla människor i samhället. Vi vill ha yttrandefrihet utan några begränsningar eller undantag. Vi vill ha ett fritt samhälle där var och en jobbar efter sin förmåga till var och en får efter sina behov. Vi vill ha en direkt ledning av människor från den lägsta nivån i samhället.

!Ned med islamiska terrorregimen i Iran

!Länge leve friheten! — Länge leve socialismen

Shora (Rådet till försvar för det iranska folkets frihetskamp)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.